×

Burgerbudget

Het traject voor jouw Hals project

Heb jij een goed idee voor je buurt, wijk of misschien zelfs heel Halle? We horen het graag! De stad voorziet 200.000 euro om jullie projecten waar te maken. Met het Burgerbudget kan je een subsidie aanvragen om projecten voor, door en met Hallenaren zelf te realiseren. Zo maken we samen werk van een stad waar iedereen zich thuis voelt.

Wie kan een aanvraag indienen?

Hallenaren vanaf 14 jaar kunnen ideeën of projecten voorleggen aan de stad. Een aanvraag gebeurt in een groep van minimaal 3 personen waarvan zeker 1 van de aanvragers ouder dan 18 jaar is. Minstens 3 van de aanvragers moeten elk op een verschillende adres in Halle gedomicilieerd zijn.

Hoe kan je een burgerbudget verkrijgen?

Je voorstel moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Enkel projecten die plaatsvinden op het grondgebied van Halle komen in aanmerking.
  • Enkel niet-commerciële projecten van algemeen belang maken kans. Privé-activiteiten, commerciële activiteiten, activiteiten met een religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter komen niet in aanmerking voor het burgerbudget.
  • De actie moet uitgaan van inwoners van Halle. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de actie ligt bij de aanvragers.
  • Het project mag niet niet behoren tot het vaste takenpakket van de stad Halle of het beleid dat goedgekeurd werd in het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025.

De Commissie Burgerbudget controleert eerst de aanvragen. Ze is samengesteld uit minstens 4 ambtenaren van 4 verschillende diensten. De commissie kan ook contact opnemen met de aanvragers om voorstellen verder af te stemmen of te verfijnen. 

Hoeveel budget kan je aanvragen?

Je kan minimaal 500 euro en maximaal 50.000 euro subsidie aanvragen per project. Je kan het burgerbudget niet combineren met andere subsidies van de stad Halle.

Burgerjury maakt de uiteindelijke keuze

De voorstellen die geselecteerd werden voor de laatste ronde zullen beoordeeld worden door een burgerjury. Als jouw voorstel geselecteerd werd, zal de jury je uitnodigen voor een gesprek. Na de gesprekken beslist de burgerjury welke projecten ondersteund worden met welk bedrag van het burgerbudget.

Voor de burgerjury kan elke Hallenaar ouder dan 14 jaar zich kandidaat stellen. De jury wordt geloot uit de ingezonden kandidaturen. We zoeken 9 juryleden, één per Hoplr buurt, hierbij houden we ook rekening met de leeftijden.

Inspiratie nodig?

Een gezamenlijke moestuin in je wijk? Een pop-up klimmuur? Een brei- of naaiatelier voor de buurt? Een computer uitleendienst? Een mobiele speeltuin? Het zijn maar enkele voorbeelden voor een mogelijk burgerbudget. We zijn alvast zeer benieuwd naar jullie ideeën!

Uitgebreide info over de voorwaarden en toekenning van het burgerbudget vind je terug in het reglement.

Download het reglement

Hoe verloopt de procedure?

Lees je het verloop liever door in een handige flowchart?

Download het document