×

Gebruiksvoorwaarden

Stad Halle is actief op FacebookInstagram en Twitter 

Onze gebruiksvoorwaarden omvatten de volgende richtlijnen en regels:

Commentaren op berichten zijn toegelaten. Maar hou je wel aan volgende afspraken:

 • Ga respectvol om met elkaar en hanteer een vriendelijk toon. 
 • Blijf bij het onderwerp. Zit je toch met andere vragen of wil je iets anders kwijt, stuur dan een privébericht, mail naar info@halle.be of doe een melding via www.halle.be/melding.
 • Wees oprecht en motiveer je reactie. Stuur geen provocerende, valse en/of misleidende waarheden de wereld in en laat persoonlijke beschuldigingen achterwege.
 • Het herhaaldelijk plaatsen van dezelfde boodschap is niet toegelaten
 • Reageren en berichten plaatsen via valse profielen is niet toegelaten. Valse profielen krijgen geen toegang tot onze sociale mediakanalen

Zijn niet toegelaten en worden automatisch verwijderd, zijn berichten:

 • die discriminerend of racistisch taalgebruik bevatten
 • die kwetsend of provocerend taalgebruik bevatten
 • van commerciële aard
 • van politieke aard

Gebruikers kunnen zelf berichten plaatsen op onze website. Deze berichten worden eerst afgetoetst aan dezelfde bovenstaande regels door het stadsbestuur alvorens ze geplaatst worden.

Tijdens de live-uitzending van de vergaderingen van gemeenteraad en (algemene) overlegcommissies mogen de volgers ook reacties plaatsenMaar ook hier vragen we om er een beleefd online debat van te maken. 

 • Je moet de pagina van de stad Halle volgen om reacties te kunnen plaatsen
 • Je moet de livestream minstens 15 minuten volgen om reacties te kunnen plaatsen
 • Reacties moeten minstens uit 100 karakters bestaan
 • Je profiel moet minstens 2 weken actief zijn op het desbetreffende sociale mediakanaal
   
 • Reacties van politieke aard worden wel gedoogd tijdens de live-uitzending van de vergaderingen van de gemeenteraad en de (algemene) overlegcommissies, voor zover ze aan de bovenstaande regels voldoen.
 • De cluster communicatie beheert de sociale mediakanalen en behoudt zich het recht om in naam van het stadsbestuur op basis van deze gebruiksvoorwaarden gebruikers te blokkeren en berichten en reacties van gebruikers te verbergen of te verwijderen. 

Deze gebruiksvoorwaarden (of een verwijzing ernaar) zullen terug te vinden zijn op de sociale mediakanalen van de stad en het stadsbestuur zal over de nieuwigheden ook actief communiceren.