×

Eenmalige verwarmingspremie voor Halse kinderopvang

Nu de prijzen voor gas en elektriciteit zo fors stijgen, kent de stad Halle een eenmalige verwarmingspremie toe aan 40 Halse voorschoolse kinderopvanginitiatieven. Het gaat om een bedrag van 250 euro.

Stijgende energieprijzen

De energieprijzen voor elektriciteit en gas gaan in een ongeziene stijgende lijn. Opvanginitiatieven moeten hun ruimtes de hele dag door voldoende verwarmen en kunnen daarop moeilijk besparen in het belang van de kinderen. Bovendien vragen de huidige coronamaatregelen om vaak te ventileren, wat de energiekosten nog kan doen toenemen. Afhankelijk van het type opvang bestaat daardoor het risico dat ofwel de prijs van de opvang zal stijgen, ofwel de bestaande onkostenvergoeding voor de onthaalouders niet zal volstaan. Dat zijn absoluut te vermijden scenario’s, gezien er in Halle een grote vraag is naar betaalbare kinderopvang voor baby’s en peuters.

Eenmalige verwarmingspremie van 250 euro

De stad Halle wil dan ook een oplossing bieden voor deze belangrijke uitdaging voor de 40 bestaande opvanginitiatieven in Halle. We bieden ze daarom nu een premie aan van 250 euro. Het reglement voor de toekenning van deze eenmalige verwarmingspremie aan de Halse voorschoolse kinderopvanginitiatieven krijgt de goedkeuring van de gemeenteraad en treedt in werking op 1 april 2022.

Meer info en contact